یاعلی گفتیم وعشق آغازشداولین مسابقه سال 98

عبدالرضا رخ   ۱۱ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۲۵

محل رهاسازی:دهلران
تاریخ رهاسازی:98/11/6
تعدادمربیان:24
تعدادپرندگان:800
ساعت رهاسازی: 08:32
مسافت هوایی:260کیلومتر
برای دیدن نتایج به صورت فایل pdfبامادرتماس باشید