مسابقه ایلام 405 کیلومتر هوایی

عبدالرضا رخ   ۱۱ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۲۹

ساعت رهاسازی:08:06
تاریخ رهاسازی:98/11/15
تعداد شرکت کنندگان:24
تعدادپرندگان:697
براي اطلاع از نتايج با مادرارتباط باشيد